خرید، قیمت مشخصات کرم آبرسان پوست چرب ژیناژن Ginagen Moisturizing Cream For Oily Skin

کرم آبرسان پوست چرب ژیناژن Ginagen Moisturizing Cream For Oily SkinGinagen Moisturizing Cream For Oily Skin


کرم آبرسان پوست چرب ژیناژن Ginagen Moisturizing Cream For Oily Skin

خرید قیمت مشخصات کرم آبرسان پوست چرب ژیناژن

– آبرسانی به پوست دست و صورت با استفاده از عناصر طبیعی
– جلوگیری از ایجاد ترک و چین و چروک
– جوانسازی و تحریک پوست به کلاژن سازی
– روشن کنندگی پوست به دلیل وجود ویتامین C