نظر کردان درباره آرایش

بهترین آرایش از نظر مردان مختلف

نظر مردان درباره آرایش زنان چیست؟

در کل آرایش از نظر مردان معمولی فقط به معنای رژلب و آرایش چشم است؛ اما نمی دانند که یک میکاپ بی نقص، چقدر دردسر دارد؛ البته منظور از حرف به مردانی است که چیزی از آرایش و میکاپ نمی دانند، اما مردانی هم وجود دارند که به تنهایی یک آرایشگر بسیار ماهر و مشهور هستند.

0 comments