اشتباهات آرایشی

اشتباهات رایج در آرایش و مد که سن شما را زیاد می کند | اشتباهات آرایشی که نباید انجام شود

اشتباهات رایج در آرایش و مد که سن شما را زیاد می کند

اشتباهات آرایشی هر اندازه کوچک  پیش پا افتاده باشند، می توانند ظاهر شما را چند سال پیرتر نشان بدهند. پس قبل از انتخاب لباس یا نوع آرایش خود حتما در مورد چگونگی استفاده از لوازم آرایشی و اینکه چه مدل میکاپی به چهره و سن تان می خورد، تحقیق کافی داشته باشید.

0 comments