آرایش و بهداشت ناخن به چه وسایلی نیاز دارد؟

آرایش و بهداشت ناخن، مانیکور، پدیکور و اسپا به چه وسایلی نیاز دارند | آرایش ناخن در منزل

آرایش و بهداشت ناخن به چه وسایلی نیاز دارد؟

روش های مورد استفاده برای آرایش و بهداشت ناخن به ابزار گوناگونی مانند فرنچ ناخن، لوازم برقی ناخن، وسایل مورد نیاز برای مانیکور و پدیکور و اسپا نیاز دارد.
امروزه علاوه بر کاشت ناخن، طراحی ناخن نیز با استفاده از لاک ژل و انواع لاک، تزئینات مخصوص و … برای زیباسازی ناخن ها انجام می شود.

0 comments