سایه چشم و پالت سایه

33 کالا

 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Visionary

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Visionary

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های تن بنفش، خاکی و خنثی - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Visionary خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Visionary
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic Vitality

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic Vitality

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های تن قرمز خاکی و خنثی - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی پالت سایه روولوشن Revolution Reloaded Iconic Vitality خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن Revolution Reloaded Iconic Vitality
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Allureپالت سایه روولوشن | خرید و قیمت پالت روولوشن

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Allure

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 18 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های تن صورتی و بنفش - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Allure خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Allure
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Sebile Day to Day

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Sebile Day to Day

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - شامل 15 رنگ مات و 3 رنگ براق - طراحی شده توسط Sebile Olmez - ماندگاری فوق العاده بالا - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخمل - ضد حساسیت - مورد تایید متخصصان چشم پالت سایه روولوشن مدل Revolution Sebile Day to Day خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Sebile Day to…
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Dynamic Serenityپالت سایه روولوشن | خرید و قیمت پالت روولوشن

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Dynamic Serenity

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 8 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخمل پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Dynamic Serenity خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن Revolution Forever Dynamic Serenity
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Chilledپالت سایه روولوشن | خرید و قیمت پالت روولوشن

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Chilled

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 18 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های تن صورتی و بنفش - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Chilled خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Chilled
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Decadentپالت سایه روولوشن | خرید و قیمت پالت روولوشن

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Decadent

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 18 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های گرم - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Decadent خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Forever Flawless Decadent
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Fundamentalپالت سایه روولوشن | خرید و قیمت پالت روولوشن

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Fundamental

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های گرم با تناژهای صورتی و خنثی - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Fundamental خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن Revolution Fundamental
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Making An Entrance

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Making An Entrance

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Making An Entrance خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Making An Entrance - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 8 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ هایی با تناژ خاکی - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخمل
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Newtrals 3پالت سایه روولوشن | خرید و قیمت پالت روولوشن

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Newtrals 3

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Empire خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Empire - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های گرم با تناژهای صورتی و بنفش - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Empire

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Empire

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Empire خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Empire - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های پاییزی و تابستانی - پیگمنت های فشرده و غنی - بافت نرم و مخملی
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic 2.0

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic 2.0

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic 2.0 خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Iconic 2.0 - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا - رنگ های پاییزی و تابستانی
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic 3.0

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic 3.0

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Iconic 3.0 خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن مدل Revolution Iconic 3.0 - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مات و براق برای شب و روز - ماندگاری فوق العاده بالا
 • خرید قیمت مشخصات پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Provocative

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Provocative

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Reloaded Provocative خرید و قیمت و فروش و ویژگی پالت سایه روولوشن Provocative - محصول کشور انگلیس - وگان - بدون تست حیوانی - 15 رنگ مناسب شب و روز - دارای 7 سایه براق و 8 سایه مات - ماندگاری فوق العاده بالا
 • پالت سایه روولوشن مدل Revolution Ultimate Nude - Medium

  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Ultimate Nude – Medium

  پیگیری موجودی و قیمت در واتساپ
  پالت سایه روولوشن مدل Revolution Ultimate Nude - Medium خرید قیمت فروش ویژگی پالت سایه روولوشن Ultimate Nude - پیگمنت های قوی - محصول کشور انگلیس - 9 رنگ
 • خرید و قیمت و مشخصات پالت سایه 12 رنگ سودا پاپ میبلین Maybelline Soda Popخرید و قیمت و مشخصات پالت سایه 12 رنگ سودا پاپ میبلین Maybelline Soda Pop

  پالت سایه 12 رنگ سودا پاپ میبلین Maybelline Soda Pop

  230,000 تومان
  پالت سایه 12 رنگ سودا پاپ میبلین Maybelline Soda Pop خرید فروش قیمت ویژگی پالت سایه 12 رنگ سودا پاپ میبلین Maybelline Soda Pop ویژگی های محصول : – دارای ۱۲ رنگ متنوع در یک پالت – دارای پیگمنت های پر رنگ – دارای رایحه مرکبات – دارای بافت مات و براق – محصول کشور آمریکا – فاقد پارابن – رنگ های متنوع پایه، ملایم و گرم – قابل استفاده…

انتخاب سایه و پالت سایه چشم، آموزش استفاده از سایه چشم

ما در کشوری زندگی می کنیم که میزان واردات لوازم آرایشی و بهداشتی 3 برابر میانگین نرخ جهانی می باشد؛ در نتیجه کاملاً طبیعی است که با رفتن به بازار و یا فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی، با تنوع عظیمی از این لوازم و مواد روبه رو شویم.

پس لازم است به خوبی فرق میان آنها را بدانیم و هنگامی که پا به یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی می‌ گذاریم، کاملا آگاه باشیم که چه نوع لوازمی به کار ما می آید و مناسب ما است.

امروز قصد داریم درباره انتخاب سایه و پالت سایه چشم صحبت کنیم. همانطور که مستحضر هستید یکی از مهم ترین قسمت های صورت انسان، چشم ها هستند و تاثیری بسیار زیاد بر روی زیبایی چهره می گذارند. کاملاً واضح است که یک آرایش چشم مناسب و زیبا چقدر می تواند در زیبایی چهره فرد تاثیر داشته باشد.

علاوه بر نوع و مدل آرایش موادی هم که با آن آرایش در حال انجام است، بسیار حائز اهمیت می باشد؛ چرا که حتی اگر یک آرایشگر ماهر و حرفه‌ ای هم باشید، باز هم مواد آرایشی بر روی کار شما تاثیر گذار خواهد بود.

مواد آرایشی  رنگ ها و جنس های متفاوتی را دارا هستند که هر دوی آنها بر روی کیفیت آرایش شما و نتیجه نهایی کار، تاثیر بسزایی دارند. اگر شما هم قصد خرید لوازم آرایشی که مناسب پوست، رنگ صورت و همچنین چهره شما است را دارید، پیشنهاد می کنیم تا آخر ما را همراهی کنید تا بتوانید بهترین انتخاب و خرید را انجام دهید.

پالت سایه مناسب چشم قهوه ای
پالت سایه مناسب چشم قهوه ای

برای آرایش چشمان قهوه ای چه پالت سایه ای مناسب است؟

رنگ قهوه ای به خودی خود جزء رنگ های خنثی طبقه‌ بندی می ‌شود و به همین علت رنگ قهوه ای با بیشتر رنگ ها هماهنگی دارد؛ اما اگر شما قصد برجسته کردن چشمهای قهوه ای خود را دارید، پالتی که حاوی سایه‌ های چشم طلایی، بنفش و قهوه ای را دارند، بهترین گزینه برای شما می باشد. در میان تناژ های روشن نیز سبز یشمی بهترین انتخاب برای شما است. در مهمانی ها هم می توانید با سایه چشم های مشکی اکلیلی و نقره ای جذابیت چشمان خود را چندین برابر بیشتر کنید.

 

 برای آرایش چشمان آبی چه پالت سایه ای مناسب است؟

از آن جایی که رنگ چشم آبی در جهان جزء رنگ های خاص دسته بندی شده و تعداد افرادی چشمانشان به رنگ آبی است، نسبتا کم می باشد، احتمالاً ترجیح می دهید از سایه چشمی استفاده کنید که رنگ چشمتان به وضوح دیده شود.

برای این کار لازم است شما از رنگ های متضاد آبی استفاده نمایید. به عتوان مثال رنگ نارنجی در تضاد با رنگ آبی است؛ اما اگر تمایل به استفاده از سایه چشم رنگ نارنجی ندارید، انتخاب های بعدی شما می تواند یکی از رنگ های آجری، مسی و طلایی باشد.

پالت سایه مناسب چشم سبز
پالت سایه مناسب چشم سبز

برای آرایش چشمان سبز چه پالت سایه ای مناسب است؟

رنگ هایی با تناژ قرمز می ‌توانند بسیار بر زیبایی چشمان شما تاثیر گذارند و آن را چندین برابر کنند. مناسب ترین پالت سایه چشمی که شما می توانید آن را خریداری کنید، پالتی است که دارای رنگ هایی چون آلویی و بنفش، و همچنین سایر رنگ هایی که در طیف رنگی قرمز هستند، باشد. شما می توانید با بهره بردن از این رنگ ها زیبایی چشم های خود را چندین برابر کرده و آن را در صورت خود برجسته سازید.

تاریخچه پیدایش سایه چشم
تاریخچه پیدایش سایه چشم

تاریخچه پدید آمدن سایه چشم

طی تحقیقات به عمل آمده ظاهراً اولین استفاده از سایه چشم به حدود 12 هزار سال قبل باز می ‌گردد. اولین کشوری که در آن از سایه چشم استفاده شد، مصر باستان بود.مصریان از ماده مشهوری به نام سرمه برای آرایش چشمان خود استفاده می‌ کردند. مواد تشکیل دهنده سرمه سرب و خاکستر، اکسید مس و همچنین بادام سوخته می باشد. مصریان علاوه بر زیبایی سرمه، از خواص آن نیز آگاه بودند و از آن برای تقویت چشمان خود، و همچنین جلوگیری از بروز عفونت استفاده می ‌کردند. مصریان همچنین از سرمه در مراسم مذهبی خود نیز بهره می بردند و برای آنها دارای ارزش معنوی بوده است. امروزه نیز تقریباً تمام مواد اولیه سرمه در در تولید خط چشم مدرن استفاده می ‌شود.

سایه چشم از گذشته تا امروز
سایه چشم از گذشته تا امروز

 چگونه و چه زمانی سایه چشم به دنیای مدرن امروزی راه پیدا کرد؟

در قرن بیستم بود که سایه چشم به عنوان یکی از محصولات آرایشی و بهداشتی شناخته شد؛ و توانست به عرصه راه پیدا کند. این محصول در دهه 90 میلادی وارد صنعت مد شد. پس از آن بود که یک شیمیدان به راهی برای تولید انبوه و ارتقای این محصول دست یافت. سایه چشم ها چندین نوع مختلف دارند.

انواع سایه چشم ها

به طور کلی می توان انواع سایه، چشم ها را در 5 دسته طبقه بندی نمود.

انواع سایه چشم
انواع سایه چشم

اولین نوع سایه که به آن اشاره خواهد شد سایه چشم پودری است. به طور کلی این نوع از سایه چشم ها ساده ترین آن ها نیز هستند؛ و اکثر افراد با آن آشنایی دارند. اگر در سایه کشیدن مبتدی هستید، سایه چشم پودری می تواند بهترین گزینه برای شما باشد؛ چرا که کار کردن با آن بسیار راحت است. سایه چشم پودری به شکل فشرده شده درون ظروف با قالب های گوناگون در بازار عرضه می‌ شود.

همچنین شما می توانید به آسانی چندین سایه پودری را را با هم ترکیب کنید؛ برای این منظور، جهت راحتی کار شما  از قبل سایه های پالتی تولید و روانه بازار شده اند و شما  می توانید آن ها را از فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی خریداری نمایید.

نحوه کار با سایه چشم پودری به این صورت است که شما هم با نوک انگشتان و هم با قلمو می‌ توانید آن‌ها را روی پلک چشمتان بکشید.

خرید سایه چشم مایع
خرید سایه چشم مایع

دومین نوع از سایه  چشم ها، سایه چشم مایع است. این نوع سایه چشم برای افرادی که استعداد آرایشگری ندارند، بسیار مناسب می باشد؛ چرا که استفاده از آن حتی از سایه چشم پودری نیز راحت تر است.با این حال یک نکته مهم دارد که حتما باید به آن توجه کنید؛ این نوع سایه چشم سریع خشک می شوند، پس باید سریع از آن استفاده کنید و به آن فرم دهید. همچنین می توان از سایه چشم مایع زیر سایه چشم پودری استفاده کرد؛ در این صورت سایه پودری به مایع می چسبد و برجسته تر می شود. سایه چشم مایع از نظر غلظت و نوع بسته بندی بسیار شبیه به برق لب است و هنگام خرید آن باید دقت لازم را داشته باشید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید.

سومین مدل از سایه چشم ها سایه چشم کرمی هستند.سایه چشم کرمی نیز همانند سایه چشم مایع می تواند به عنوان زیر ساز برای سایه چشم پودری واقع شود. این نوع سایه چشم می تواند برجستگی بیشتری نسبت به دو نوع قبل ایجاد سازد. همچنین تنوع رنگ سایه چشم کرمی نسبت به سایر سایه چشم ها بیشتر است. یکی از معایبی که این نوع سایه چشم دارد، آن است که در دمای بالا ذوب می شود و امکان دارد آرایش شما را خراب کند؛ در نتیجه بهتر است از آن در فصل تابستان استفاده نکنید. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سایه چشم کرمی چروک و خط های دور چشم شما را بیشتر از دیگر سایه چشم ها نمایان می کند.

خرید سایه چشم مدادی
خرید سایه چشم مدادی

نوع دیگری از سایه چشم‌ ها که می خواهیم به آن ها اشاره کنیم، سایه چشم مدادی است.برای استفاده از این نوع سایه چشم، دیگر به قلمو احتیاجی ندارید؛ فقط کافی است آن را روی پلک خود بکشید و کمی آن را با نوک انگشتان خود روی پلک پخش نمایید. این نوع سایه چشم خود به 2 دسته تقسیم می شود؛ یکی مومی و دیگری مات.

مومی به سادگی پاک می شود، اما نوع مات آن از ماندگاری بالایی برخوردار است. اگر تمایل به کشیدن سایه خطی دارید، این نوع سایه چشم می تواند گزینه بهتری برای شما باشد.

دسته آخر سایه چشم ها، سایه چشم پودری پیگمنت می باشد. این نوع سایه کاملا برخلاف سایه پودری فشرده، بافت متراکم ندارد و کار با آن کمی سخت تر است. سایه پیگمنت اصلاً چسبندگی ندارد و حتی هنگام کار کردن با آن نیز ممکن است بریزد و همه جا را رنگی کند، چه برسد به آنکه ظرف را برعکس کنید! این نوع سایه به طور کلی برای افراد مبتدی  پیشنهاد نمی شود.

تفاوت و مزایای پالت سایه با سایه چشم تکی
تفاوت و مزایای پالت سایه با سایه چشم تکی

سایه چشم را پالتی بخریم و یا تکی؟

اگر بخواهیم با شما رو راست باشیم، این سوال به هیچ وجه پاسخ واحدی ندارد؛ بلکه پاسخ کاملا به خود شما بستگی دارد. تنها کمکی که می توانیم در این انتخاب به شما کنیم، بررسی مزایای هر یک از این دو نوع سایه است.

مزایای پالت سایه چشم

 1. 1. پالت سایه چشم بین 4 تا 30 رنگ مختلف را دارا هستند و شما می توانید به راحتی رنگ ها را ترکیب نموده و رنگ مورد نظر خود را تولید کنید.
 2. 2. معمولاً در یک پالت مجموعه ای از رنگ های مات، براق و اکلیلی گنجانده شده است.
 3. 3. پالت های سایه چشم به صورت طیف رنگی و یک تناژ خاص تولید شده اند؛ در نتیجه به راحتی می توانید رنگ مورد نظر را بیابید.
 4. 4. درب های سایه های پالتی اکثراً محکم هستند و به راحتی می توانید آنها را در کیف یا حتی در سفر حمل نمایید.

 مزایای سایه چشم های تکی

 1. 1. دقیقا همون رنگی که مورد نیاز شما است را خریداری می‌ کنید و در میزان مصرف آن اسراف نمی شود.
 2. 2. هر رنگی را به طور معمول می توانید با چند پرداخت گوناگون به طور مثال قهوه ای و مات و قهوه ای براق پیدا کنید.
 3. 3. هرگاه سایه چشم تکی شما تمام شد، می توانید به راحتی آن را جایگزین کنید. در حالی که در اکثر اوقات افراد پس از تمام شدن بخش عظیمی از سایه چشم های پالتی آنرا عوض می کنند.

 نکات مورد نیاز جهت خرید پالت سایه

غلظت سایه و رنگ دانه هایش

تصور کنید یک پالت سایه بسیار زیبا و جذاب خریدهای و قصد دارید آرایش چشم خود را به کمک آن انجام دهید؛ اما برخلاف ظاهر زیبای آن مجبورید قلموی خود را چندین بار به رنگ آغشته کنید، با این حال باز هم به صورت مطلوب رنگ ندهد. چه حسی پیدا می کنید؟ قطعاً شما هم دوست دارید هنگامی که هزینه ای جهت خرید یک شیء می کنید آن شیء یکی از بهترین ها باشد؛ پس لازم است هنگام خرید پالت سایه چشم نیز توجه لازم را داشته باشید.

در وهله اول بهتر است پالت سایه چشم خود را از از یک فروشگاه معتبر، و با برندی مشهور و قابل اطمینان خریداری نمایید. اما اگر به هر دلیلی قادر به انجام این دو کار نیستید، پیشنهاد می دهیم هنگام خرید پالت سایه چشم خود کمی از آن را روی دست خود امتحان کنید تا از مرغوبیت آن مطمئن شوید.

 پالت سایه چشم شما چه بویی میدهد؟!

نمی ‌دانم تا کنون دقت کردید یا نه، اما برخی از مواد آرایشی و بهداشتی فاقد بو و برخی دارای بوی ملایم هستند؛ از طرفی دیگر برخی نیز درست نقطه مقابل موارد گفته شده، دارای بوی تند و پر از اسانس می باشند. لازم است بدانید که اکثر لوازم آرایشی و بهداشتی که جنس خوبی دارند، و مرغوب هستند، دارای بویی ملایم و یا حتی و فاقد بو می باشند. چرا که نیازی به پنهان کردن بوی مواد اولیه نامرغوب خود ندارند. پس هنگامی که یک پالت سایه چشم دارای بوی تندی بود لازم است به مرغوبیت آن شک کنید!

به استایل و ظاهر خود توجه داشته باشید

شما می توانید با کمی دقت یک سایه مناسب که با لباس های شما هم خوانی دارد را انتخاب نمایید. همچنین باید توجه داشته باشید که رنگ سایه چشم شما لازم است با رنگ چشم و پوستتان هم خوانی داشته باشد.

همچنین می توانید رنگ سایه خود را با شال و روسری، و لاک هم ست نمایید.از طرفی دیگر امروزه ست کردن سایه چشم با اکسسوری ها نیز بسیار پرکاربرد و ترند شده است.

چرا باید هزینه بالاتری برای خرید یک برند بپردازیم؟

ممکن است شما بتوانید در بازار انواع متفاوتی از یک سایه چشم را پیدا کنید، آن هم با قیمت های بسیار متفاوت، از رنج خیلی پایین تا خیلی بالا! اما سوال این است که کدام یک را باید انتخاب کنیم؟! و چرا پیشنهاد می شود آن برند گران قیمت را به برند ای که شناخته شده نیست ترجیح دهیم؟

در واقع لازم است شما کیفیت یک محصول را بشناسید و اکثر محصولات برند که معروف شده اند از کیفیت بالایی برخوردار هستند؛ و  در اصل شما با پرداخت هزینه بیشتر، از پوست و سلامتی خودتان محافظت می کنید.

اگر قصد صرف هزینه زیاد برای یک محصول آرایشی و بهداشتی را ندارید، لازم است قدرت تشخیص اجناس فیک از اورجینال را داشته باشید. به طور مثال درباره محصولی که امروز مورد بحث ما بود، یعنی سایه چشم می توان اظهار داشت لازم است شما یک دستی ظاهر آن را مورد بررسی قرار دهید. اگر مواد سایه چشم در نقاطی متراکم شده باشد، اما در بعضی نقاط نیز به صورت پودری وجود داشته باشد، نشان دهنده کیفیت بسیار پایین این محصول می باشد. همچنین این محصول به علت دارا بودن مواد سمی آسیب های شدید و یا شاید حتی جبران ناپذیر به پوست شما وارد سازد.

آموزش استفاده از سایه چشم

ممکن است  هنگامی که به استفاده از سایه چشم می ‌اندیشید، احساس کنید که این کار بسیار دشوار و پیچیده است و نیاز به تخصص و مهارت بالایی دارد؛ اما باید به شما این نوید را بدهیم که به هیچ عنوان آرایش کردن چشم کار دشواری نیست؛ فقط لازم است انواع مختلف سایه ها را بشناسید و تفاوت آنها را بدانید؛ که پیش از این به آن ها نیز اشاره کرده ایم.

آموزش سایه چشم کشیدن
آموزش سایه چشم کشیدن

 سایه کشیدن به روش ساده

ابتدا باید یک زیرساخت را روی صورت خود داشته باشید.

کارهایی که لازم است برای داشتن یک زیرساخت خوب انجام دهیم:

1.ناحیه اطراف چشم ها را پاک کنیم

 1. 2. مرطوب کننده یا کرم دور چشم بزنیم
 2. 3. از یک پرایمر چشم خوب استفاده کنیم

در قدم بعدی لازم است شما انواع مدل های سایه چشم خود را انتخاب کنید. به آن معنا که تصمیم بگیرید پس از استفاده از سایه چشم قصد رفتن به کجا را دارید؟ مهمانی، عروسی، دورهمی، دانشگاه، اداره، یا …

کاملا مشخص است که هیچکس تمایل ندارد با سایه چشم یک عروس به  اداره یا حتی دانشگاه برود؛ در نتیجه مدل و میزان استفاده از سایه چشم نیز با توجه به مکانی که شما قصد رفتن به آن را دارید، تمایز پیدا می کند.

 کشیدن یک سایه چشم ساده و ملایم

با استفاده از یک براش سر تخت پشت هر دو پلک را پرایمر بزنید. حال با استفاده از نوک انگشتان خود و یا حتی یک براش آرایشی مناسب، یک سایه با رنگ طبیعی که با پوست خود هم خوانی دارد، پشت پلک های خود را سایه بزنید.

به عنوان مرحله بعدی رنگ سایه چشم ای که انتخاب می کنید باید کمی تیره تر از لایه های قبلی باشد. هر چه رنگ های تیره بیشتر استفاده شود چشمان شما نیز درشت تر به نظر می رسد. بهتر است از سایه تیره در قسمت های بالای پلک و جایی که پلک در قسمت عمیق تر و چین خورده تر قرار گرفته است، و همچنین گوشه خارجی چشم استفاده شود. رنگ هایی که برای گوشه چشم مناسب تر است، رنگهای قهوه ای مشکی و در کل رنگ های تیره ای که با لباس یا پوست شما تناسب دارد مناسب خواهند بود.

چگونگی انجام فید کردن سایه چشم

شاید برایتان سوال باشد که اصلا فید کردن سایه چشم به چه معناست؟ در اصل به محو کردن مرز میان دو یا چند رنگ در سایه چشم فید می گویند. برای انجام این کار از برس های مخصوص این کار استفاده کنید و مرز میان چند رنگ سایه چشم را از بین ببرید. برس مناسب برای انجام این کار، برسی با سر گرد می باشد.

جهت فید کردن سایه چشم به صورت ساده، روی پلک و لبه های چشم برس را چندین بار به عقب و جلو ببرید تا جایی که رنگ سایه چشم تان یکنواخت شود. فید کردن نیاز به حوصله داشته و باید به آرامی انجام شود تا به پلک ها فشار و آسیبی وارد نگردد.

جهت فید کردن دو رنگ سایه چشم، برس را در دایره های نزدیک و کوچک روی پلک بگردانید تا به خوبی با هم ترکیب و و به اصطلاح فید شوند.

 داخل چشم را چگونه آرایش کنیم؟

برای زیبایی کار لازم است آرایش داخل چشم با آرایش بیرون چشم هم‌ خوانی کافی را داشته باشد. به طور مثال اگر چشمان درشتی دارید، بهتر است از یک مداد سیاه استفاده کنید و آن را داخل چشم خود بکشید؛ و در صورتی که چشمان ریز دارید بهتر است از مداد سفید کمک بگیریم تا چشمانتان درشت تر به نظر برسد. همچنین از یک پرایمر چشم استفاده کنید تا آرایش شما دوام بیشتری داشته باشد و زمان طولانی ترین را ثابت بماند و ظاهر خود حفظ کند.

آموزش سایه چشم اسموکی
آموزش سایه چشم اسموکی

 

چگونه یک سایه چشم اسموکی داشته باشیم؟

این نوع سایه چشم بسیار زیبا بوده و باعث می شود چشمان شما توجه زیادی را به خود جلب کنند؛ اما از طرفی نیز نیاز به تمرین زیاد دارد. البته لازم است خاطرنشان کنیم به همان نسبت که زمان برای تمرین این نوع سایه چشم صرف کنید، نتیجه کار نیز لذت بخش تر بوده و بیشتر مورد رضایت واقع خواهد گردید.

برای ایجاد سایه چشم اسموکی می‌ توان از هر رنگی استفاده کرد؛ اما حداقل به سه تناژ از یک رنگ نیاز پیدا خواهیم کرد.

سایه چشم اسموکی کلاسیک، یکی از محبوب ترین انواع سایه چشم اسموکی می باشد. برای انجام این نوع سایه چشم از دو سایه خاکستری و سیاه کمک گرفته می شود. همچنین رنگ های قهوه ای و برنزی نیز جزء رنگ های پرطرفدار محسوب می شود.

برای چشمان سبز سایه اسموکی خاکستری و بنفش تیره بسیار جذاب خواهد بود؛ چشمان آبی نیز با آرایش اسموکی طلایی و مسی، و همچنین چشمان قهوه ای با سایه های سرمه ای و خاکستری بسیار زیبا و جذاب خواهند شد.

به طور کلی لازم است سه تناژ از هر رنگی که انتخاب کرده اید داشته باشید.

فراموش نکنید که استفاده از رنگ های خیلی براق در سایه چشم اسموکی ممنوع می باشد. در حالی که پوستتان خیلی روشن و شفاف است بهتر است که از سایه چشم خیلی تیره استفاده ننمایید.

 

 

 

انتخاب بهترین برند پالت سایه رولوشن Revolution
انتخاب بهترین برند پالت سایه رولوشن Revolution

 

 

 

بهترین برندهای پالت سایه

بسیاری از خانم ها هنگام خرید پالت سایه، دو به شک می شوند که چه برندی بهتر است و چه ترکیب رنگ هایی بیشتر به پوست آن ها می آید؟ آرایش چشم یکی از مهم ترین قسمت های میکاپ است و نقش بسیار تاثیرگذاری در زیباتر نشان دادن چشم های شما ایفا می کند.

با این حال با وجود تعداد زیاد برندها و مدل های مختلف سایه در بازار، انتخاب بین آن ها بسیار سخت شده و اکثر افراد را سردرگم می کند. اگر شما هم می خواهید یک پالت سایه خریداری کنید اما درباره نوع، برند و ترکیب رنگ آن نیاز به کمک دارید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

انواع سایه چشم

قبل از خرید پالت سایه، ابتدا باید با انواع آن آشنا باشید تا بتوانید مطابق با نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشید. حتی اگر پالت سایه خود را از بهترین برند موجود در بازار خریداری کرده باشید اما به اشتباه از آن استفاده کنید، آرایش جذابی نخواهید داشت.

 

 

معرفی انواع پالت سایه چشم
معرفی انواع پالت سایه چشم

 

سایه چشم پودری

معروف ترین و پرطرفدارترین نوع سایه چشم، سایه پودری است. به احتمال خیلی زیاد سایه مورد استفاده شما در حال حاضر نیز از همین نوع است. این نوع سایه ها علاوه بر رایج تر بودن، کارایی بیشتری برای افراد مبتدی دارند و استفاده از آن ها بسیار راحت تر است.

علاوه بر آن، اگر هنگام خرید پالت سایه به این نوع توجه کنید، خواهید دید که رنگ بندی متنوعی نیز دارند و در انواع مات، براق و اکلیلی وجود دارند. اکثر پالت های سایه درون خود حداقل 2 نوع اکلیلی و مات را دارند و همین موضوع این نوع سایه چشم را بسیار کاربردی کرده است.

 

خرید سایه چشم مایع
خرید سایه چشم مایع

 

 

سایه چشم مایع

از آن جایی که اکثر ما در زندگی روزمره سایه های پودری را دیده ایم، با فهمیدن این که سایه های مایع نیز وجود دارند شگفت زده می شویم؛ در حالی که یک آرایشگر یا میکاپ آرتیست با این نوع سایه آشنایی دارد و برایش چیز چندان عجیبی نیست.

این نوع سایه ها برای افراد حرفه ای و با مهارت مناسب هستند، بنابراین اگر با آرایش چشم آشنایی زیادی ندارید بهتر است به سراغ این مدل سایه نروید. نکته جالبی که هنگام خرید پالت سایه با آن مواجه می شوید این است که سایه چشم مایع، بسته بندی ای شبیه به رژلب های مایع دارد.

این نوع سایه به دلیل ماندگاری بالایی که دارد برای آرایش روزمره چندان مناسب نیست و بیشتر برای آرایش عروس و یا گریم به کار می رود. با این حال اگر تمایل دارید این نوع سایه را خریداری کنید، حتما نوع پوست خود را نیز در نظر داشته باشید، چون سایه های مایع برای پوست چرب مناسب نیستند.

 

خرید سایه چشم کرمی
خرید سایه چشم کرمی

 

سایه چشم کرمی

سایه چشم های کرمی را می توان چیزی مابین سایه پودری و مایع در نظر گرفت، این نوع مانند سایه مایع برای پوست های چرب مناسب نیست اما استفاده از آن کمی راحت تر از سایه چشم های مایع است. با این حال برخلاف سایه های پودری دارای پالت نیست و معمولا به صورت تکی به فروش می رسد.

هنگام خرید پالت سایه، خواهید دید که انواع دیگری از این محصول آرایشی چشم نیز وجود دارد که هر کدام کارایی خاص خود را دارند. از سایر انواع سایه چشم می توان به سایه چشم مدادی و پودری فشرده اشاره کرد.

 

قوی ترین برندهای سایه چشم
قوی ترین برندهای سایه چشم

 

برندهای برتر سایه چشم

حالا که اطلاعات بیشتری درباره انواع سایه چشم کسب کردیم بهتر است به سراغ این موضوع برویم که کدام برندها و مارک ها، پالت های با کیفیت تر و مناسب تری دارند؟ در ادامه چند مورد از بهترین مارک سایه چشم را به شما معرفی می کنیم تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

 

خرید پالت سایه چشم رولوشن Revolution
خرید پالت سایه چشم رولوشن Revolution

 

پالت سایه رولوشن Revolution

در میان تمامی سایه چشم های معروف و پرطرفدار، بدون شک پالت سایه رولوشن Revolution حرف اول را می زند. رولوشن پالت های متنوع و گوناگونی دارد که می توانید مطابق با سلیقه خود هر کدام را خواستید خریداری کنید.

از ویژگی های خوب پالت سایه رولوشن، ماندگاری بالا و دوام خوب آن است. اگرچه این پالت برای استفاده روزمره مناسب است اما ماندگاری بسیار خوبی نیز دارد که آن را از سایر پالت های موجود در بازار متمایز کرده است. رنگ بندی متنوع آن نیز یکی دیگر از دلایل محبوبیت آن است.

 

خرید پالت سایه چشم اورال Loreal
خرید پالت سایه چشم اورال Loreal

 

سایه چشم لورال Loreal

لورال یکی از برندهای آرایشی بسیار محبوبی است که در زمینه های مختلف آرایشی فعالیت می کند و به داشتن محصولات بسیار با کیفیت و مرغوب مشهور است. پالت سایه لورال با داشتن رنگ های گوناگون و بافتی ابریشمی و سبک، یکی از بهترین انتخاب ها برای آرایش روزانه است.

لورال پالت های بسیار متنوعی را به بازار عرضه می کند، چه طرفدار رنگ های خنثی و سرد باشید و چه طرفدار رنگ های گرم، می توانید مطمئن باشید که لورال سایه مورد علاقه شما را قبلا ساخته است. یکی از مزیت های پالت های لورال، دوام بسیار خوب آن ها است.

 

خرید پالت سایه چشم میبلین Maybelline
خرید پالت سایه چشم میبلین Maybelline

 

 

سایه چشم میبلین Maybelline

پالت سایه Maybelline یکی دیگر از مارک های مشهور و بسیار با کیفیت است. تنوع پالت ها در میبلین به قدری بالا است که می توانیم ادعا کنیم به ازاء هر سلیقه، یک پالت خاص را تولید کرده است. پالت های این برند، عموما چند رنگ هستند و برای سلیقه های مختلف طراحی شده اند.

از ویژگی های خوب این مارک این است که اکثر پالت های آن از رنگ های طبیعی و نزدیک به رنگ پوست ساخته شده اند و یکی از بهترین انتخاب ها برای آرایش سبک و روزانه هستند. البته لازم به ذکر است که میبلین پالت با رنگ های مخصوص مهمانی و جشن نیز دارد.

 

 

خرید پالت سایه چشم قلورمار Flormar
خرید پالت سایه چشم قلورمار Flormar

 

سایه چشم فلورمار

می دانیم که اکثریت برندهای خوب و مطرح، قیمت های نسبتا بالایی دارند که با توجه به وضعیت کنونی اکثر مردم، خرید آن ها خیلی راحت نیست. فلورمار یکی از برندهای بسیار خوب در زمینه لوازم آرایشی است که علیرغم محصولات مرغوب خوب، قیمت های بسیار خوبی دارد.

اگر به دنبال خرید پالت سایه اقتصادی و مقرون به صرفه هستید، پیشنهاد ما سایه چشم های فلورمار است. فلورمار سایه های مختلفی دارد که هر کدام ترکیبی از طیف های رنگی مختلف هستند، بنابراین با خرید پالت سایه از این برند می توانید با یک تیر دو نشان بزنید.

 

 

خرید پالت سایه نوت Note
خرید پالت سایه نوت Note

 

سایه چشم نوت

لوازم آرایشی ترکیه ای میان خانم های ایرانی بسیار محبوب هستند، چون علاوه بر قیمت مناسب از کیفیت بسیار خوبی نیز بهرمند می شوند. برند نوت یکی از شرکت های سازنده لوازم آرایشی ترکیه ای است که محصولات آن توسط متخصصین پوست تایید شده اند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که هنگام خرید لوازم آرایشی باید به آن توجه کنید، سازگاری محصول با پوست صورت تان است. پالت سایه نوت با داشتن تایید از طرف متخصصین پوست، یکی از سالم ترین و مورد اعتماد ترین لوازم آرایشی ای است که می توانید خریداری کنید.

 

خرید پالت سایه کالیستا Callista
خرید پالت سایه کالیستا Callista

 

 

سایه چشم کالیستا

یکی از مشکلاتی که به وفور میان خانم ها دیده می شود، عدم اعتماد به برندهای ایرانی است؛ بسیاری از خانم ها تصور می کنند که مرغوبیت تنها در برندهای خارجی وجود دارد، در حالی که برخی از شرکت های ایرانی مانند کالیستا محصولاتی بسیار با کیفیت را تولید می کنند.

اگر به دنبال خرید پالت سایه مرغوب و با کیفیت با قیمت مناسب هستید، برند ایرانی کالیستا یکی از بهترین گزینه های پیش روی شماست. شرکت کالیستا سالیان سال است که با ارائه محصولات خوب، به یکی از پرطرفدارترین برندهای ایرانی تبدیل شده است.